LongThuyToys® Cookie Policy

Chúng tôi dùng cookie

Cookie là gì?

Chúng tôi sử dụng cookie trên website của chúng tôi. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ mà trình duyệt của bạn đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bản thân cookie không chứa hoặc thu thập thông tin. Tuy nhiên, khi nó được đọc bởi một máy chủ thông qua một trình duyệt web nó có thể giúp một trang web cung cấp một dịch vụ thân thiện với người dùng hơn – ví dụ, ghi nhớ mua hàng trước đó hoặc chi tiết tài khoản.

Tại sao chúng ta sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ lựa chọn của bạn:
– Ngôn ngữ và khu vực
– Bạn có đã đăng nhập bằng tài khoản hay không.
– Bạn đã xem sản phẩm gì.

Chúng tôi cũng sử dụng nó để cải thiện trải nghiệm của bạn và để tìm hiểu thêm về bạn.
– Theo dõi việc sử dụng và quốc gia của bạn
– Đề nghị các sản phẩm trong cửa hàng
– Các cuộc khảo sát và đánh giá hiện tại
– Theo dõi hành vi của bạn trên longthuy.vn cho mục đích tiếp thị.

Để giữ lựa chọn của bạn, cookie được lưu trữ tối đa 30 ngày kể từ lần truy cập cuối cùng.

Bạn muốn loại bỏ cookie?

Bạn có thể tránh cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Bạn cũng có thể xóa các cookie hiện có.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn.