Tin về Long Thủy

Lễ công bố sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng 2016

Ông Trần Đình Long nhận cup vàng “Sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng” do ông Trần Văn Tùng, Thứ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ trao tặng

Đại diện Công Ty TNHH Long Thủy – LT chụp hình lưu niệm

Long Thủy – LT cùng với các doanh nghiệp nhận cup vàng “Sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng” năm 2016

Chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến Sĩ Cao Sỹ Kiêm Đại Biểu Quốc Hội, Chủ Tịch Hội Đồng Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam

Related Posts